Kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych. Przez kilkanaście lat asystent w I Klinice Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Obecnie pracuje w Poradni Kardiologicznej „Diab-End-Cor” przy ul. Batorego w Krakowie. Jako koordynator i badacz prowadziła kilkanaście eksperymentalnych programów naukowych z nowymi lekami u chorych kardiologicznych (nadciśnienie tętnicze, ostre zespoły wieńcowe, niewydolność serca, hipercholesterolemia, cukrzyca). Uczestniczyła w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych prezentując własne prace naukowe. Jest współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych w dziedzinie kardiologii i nadciśnienia tętniczego. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem nadciśnienia tętniczego, bólów w klatce piersiowej, choroby wieńcowej, arytmii. Prowadzi pacjentów po zawale serca, stentowaniu tętnic wieńcowych, z migotaniem przedsionków, podwyższonym poziomem cholesterolu. Jest doświadczonym echokardiografistą, kilkukrotnie przebywała na szkoleniach w Leuven, w Belgii. Przewód doktorski na temat „Struktura i funkcja lewej komory serca i dużych naczyń tętniczych u dorosłych potomków chorych z nadciśnieniem tętniczym” został zakończony złożeniem egzaminu z wyróżnieniem i uzyskaniem tytułu doktora nauk medycznych w roku 2009. W roku 2012 otrzymała nagrodę Izb Lekarskich za najlepiej zdany egzamin z zakresu chorób wewnętrznych.