516 077 076

Miło mi poinformować, iż jest już dostępna nowa szczepionka przeciwko grypie na sezon 2017/2018. W tym roku pierwszy raz jest dostępna szczepionka czterowalentna, od Sanofi Pasteur. Dla osób powyżej 50 roku życia, a w szczególności tych powyżej 65 zalecamy łączenie tej szczepionki ze szczepionką przeciwko pneumokokom.

Nowa szczepionka:

  • czterowalentna szczepionka przeciwko grypie dla ludzi powyżej 3 roku życia
  • Pomaga zabezpieczyć dzieci, dorosłych i osoby starsze przeciwko 4 szczepom wirusa – 2 szczepy grypy A (A/H1N1 i A/H3/N2) a także 2 szczepy grypy B (B/Victoria i B/Yamagata)

Aktualnie większość dostępnych szczepionek przeciwko grypie jest trójwalentna, co oznacza iż chronią przeciwko trzem szczepom grypy – dwóm szczepom A i jednym B (B/Victoria lub B/Yamagata). Jednak, te dwa różne wirusy krążą na świecie w proprocjach, które jest trudno określić. W ostatnich latach wirus grypy typu B był odpowiedzialny za około 23% infekcji na świecie. Jednak proporcje te mogą się zmieniać nawet do 90% podczas niektórych sezonów i stąd jest to ważny czynnik, który należy brać pod uwagę w etiologii grypy. W czasie dwóch ostatnich sezonów w Polsce wirus grypy typu B był odpowiedzialny za blisko 50% potwierdzonych zachorowań na grypę. W 2015 roku w Europie 92% przypadków grypy było wywołane przez wirusa grypy B/Victoria, który nie był uwzględniony w szczepionce. Dodanie tego szczepu do szczepionki pomoże w zabezpieczeniu tej trudnej do przewidzenia sytuacji.

WHO (World Health Organization) włącza czterowalentną szczepionkę do zaleceń – czterowalentna szczepionka przeciwko grypie może potencjalnie zapewnić lepszą ochronę przeciwko grypie typu B i zalecenia nie powinny być ograniczone tylko dla szczepionek trójwalentnych.

Patrząc z punktu widzenia zdrowia publicznego zastosowanie szczepionki czterowalentnej zamiast trójwalentnej może zmniejszyć ilość przypadków grypy o 1,6 mln, 37 300 hospitalizacji związanych z grypa i 14 800 zgonów związanych z zachorowaniem na grypę w Unii Europejskiej w ciągu dekady.

Sanofi Pasteur zamierza zamienić wszystkie trójwalentne szczepionki przeciwko grypie na szczepionki czterowalentne na całym świecie.

Ewolucja szczepionek przeciwko grypie

Wirusy grypy często mutują, ze względu na antygenową i ekologiczną ewolucję wirusa istnieje konieczność adaptowania szczepionki aby była skuteczna. Każdej zimy spośród krążących wirusów grypy są wybierane szczepy dla sezonowej szczepionki przeciwko grypie przez WHO. Do 1978 roku szczepionki przeciwko grypie zawierały jedynie dwa szczepy (jeden A i jeden B), wówczas zdecydowano o włączeniu drugiego szczepu typu A. Od tego czasu szczepionki przeciwko grypie były trójwalentne aby zabezpieczyć przeciwko wirusom typu A (H1N1), A (H3N2) i jednemu B. Jednak od sezonu 2001/2002 wirusy grypy typu B rozdzieliły się na dwie linie (Victoria i Yamagata). Obie linie krążyły w środowisku z zmienną zapadalnością zależną od sezonu i rejonu, co stanęło u podwalin wprowadzenia czterowalentnej szczepionki.

Grypa i szczepienie

Grypa jest poważną chorobą dotyczącą układu oddechowego. Każdego roku 3 do 5 milionów przypadków zachorowań jest raportowanych. W zależności od wirulencji wirusa podczas sezonu ilość zgonów z powodu grypy waha się pomiędzy 250 000 a 500 000 na świecie.

W Europie, gdyby nie stosowano szczepień rocznie oceniono zapadalność na 22 milionów, 3,5 miliona hospitalizacji związanych z grypą i 171 tysięcy zgonów. Aktualnie szczepienie p/grypie zapobiega wystąpieniu pomiędzy 1,6 a 2,1 miliona przypadków grypy, 45 300 do 65 600 hospitalizacji i 25 200 a 37 200 zgonów rocznie. WHO zaleca szczepienie p/grypie każdemu powyżej 6 miesiąca życia.

Sanofi

Sanofi Pasteur dział szczepień Sanofi zapewnia więcej niż miliard dawek szczepionek każdego roku, co zapewnia ochronę dla ponad 500 milionów ludzi na świecie. Jest liderem w produkcji szczepień na świecie. Dziedzictwo firmy, tworzenie szczepionek aby chronić życie, trwa już ponad jeden wiek.  Sanofi Pasteur jest największą firmą, która jedynie zajmuje się produkcją szczepionek. Każdego dnia firma inwestuje ponad milion euro na badania i rozwój.