516 077 076

Ponownie jest dostępna szczepiona przeciwko wzw t. A dla dorosłych.

Epidemie wzw t . A na całym świecie

W ostatnim roku w wielu miejscach na świecie odnotowano epidemie wzw t. A. W Stanach Zjednoczonych CDC wydało oświadczenie iż aktualna dostępność szczepionki jest nie wystarczająca aby sprostać zapotrzebowaniu.

W południowo-wschodnim Michigan stwierdzono 495 przypadków wzw t. A i 19 zgonów z tego powodu, w Kalifornii stwierdzono 644 przypadków, 21 zgonów. W Polsce w 2017 roku stwierdzono 3072 przypadków wzw t. A, brak jest informacji o ilości zgonów. Istnieje sezonowość zachorowań ze spadkiem w miesiącach zimowych i wzrostem ich ilości od wiosny.

W związku z trudnościami w dostępie do szczepionki, władze w niektórych rejonach zdecydowały o ograniczeniu dostępności dla wszystkich i priorytetyzują dostęp dla populacji, które są bardziej zagrożone.

Niespodziewane zapotrzebowanie

Rzecznik GlaxoSmithKline, producenta szczepionki wypowiedział się iż taka sytuacja nie miała precedensu w przeszłości, robią wszystko co jest możliwe aby zaspokoić potrzeby rynku, jednak nie jest to możliwe z dnia na dzień. Rzecznik GSK podkreśla iż nie ma problemu z dostępnością szczepionki łączonej A i B

Czym jest wzw t. A

Jest to wysoce zaraźliwa choroba wątroby powodowana przez wirusa HAV. Wirus znajduje się w kale osób zakażonych i jest często przenoszona przez jedzenie lub picie wody przez kogoś kto nie właściwie umył ręce. Jest także przenoszona przez kontakty seksualne i narkotyki.

Najczęstsze objawy wzw t. A to nudności, wymioty, gorączka, osłabienie, utrata apetytu, zażółcenie skóry i/lub białkówek oczu. Okres wylęgania to około 15 do 50 dni; jednak największa zakaźność jest w okresie pierwszych dwóch tygodni, kiedy osoba nie ma żadnych objawów.

Trudno jest zabić wirusa zapalenia wątroby typu A i możne on żyć przez miesiące poza ciałem człowieka. Środki do dezynfekcji rąk nie są wystarczająco efektywne, więc mycie rąk jest podstawową metodą kontroli zakażenia.

Referencje

1. During a hepatitis A emergency, there’s a nationwide shortage of vaccine https://edition.cnn.com/2017/11/15/health/hepatitis-a-outbreak-vaccine-shortage/index.html
2. Hepatitis A Outbreak in California https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Immunization/Hepatitis-A-Outbreak.aspx
3. Meldunki Epidemiologiczne 2017 PZH – http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/2017/INF_17_12B.pdf

https://centrumszczepien.cmsolimed.pl/porady/wirusowe-zapalenie-watroby-wzw-typu-a/