System monitorowania temperatury Efento Cloud dla bezpieczeństwa pacjentów

System monitorowania temperatury Efento Cloud dla bezpieczeństwa pacjentów

W ostatnich dniach przykład naszego Centrum Szczepień został wybrany jako wzorcowy przez producenta systemów monitorowania temperatury Efento. Posiadamy ciągłe monitorowanie temperatury szczepionek w specjalistycznej lodówce medycznej, która dodatkowo ma zabezpieczenie w formie zasilacza awaryjnego UPS. Zapis temperatury on-line jest wiarygodny, nie może być modyfikowany i jest zgody z zaleceniami UE. Dzięki temu pacjenci mogą mieć pewność, że szczepionki, które otrzymują są przechowywane zgodnie z wymogami.

Blog Efento

Na stronie Efento możecie przeczytać o wdrożeniu w naszym Centrum Szczepień systemu monitorwania temperatury Efento Clodu  – http://efento.pl/blog/centrum-szczepien-solimed-wdrozenie-systemu-efento-cloud/. System został wdrożony ponad pół roku temu, w praktycze zdarzyły się kilkugodzinne braki w dostawie prądu, o których szybko dostaliśmy informację, a dzięki awaryjnemu zasilaczowi UPS szczepionki nawet na te kilka godzin były zabezpieczone.

Lodówka medyczna z zasilaczem awaryjnym UPS

W Centrum Szczepień i Medycyny Podróży Solimed do prawidłowego sposobu przechowywania szczepionek przywiązujemy szczególną wagę. Wiemy iż szczepionki nie mogą być przechowywane w lodówkach domowych, które mogą prowadzić do dużych wahań temperatury, a nawet do zamrażania szczepionek, które wówczas powinny być wyrzucone. Dlatego nie mamy lodówki za 500 zł tylko za prawie dwudziestokrotność tej kwoty, dodatkowo wyposażoną w awaryjny zasilacz UPS. Bezpieczeństwo pacjentów kosztuje, ale musimy ponieść te koszty by móc zapewnić pacjentom i sobie spokój.

Alarmy w przypadku braku prądu, przekroczenia wartości temperatury

System Efento prowadzi stały monitoring temperatury, w przypadku wystąpienia braku w dostawie prądu, lub przekroczenia zakładanych progów temperatury wysyłane są alarmy SMSem, mailem.

Nieprawidłowości przy przechowywaniu temperatury

Pojawiają się informacje w mediach o nieprawidłowościach przy przechowywaniu szczepionek opisywane przez Gazetę Prawną (link).

Pracując w różnych placówkach medycznych oczywiście spotkałem się z problemami opisywanymi w tym powyższym artykule. Lekarze zwykle zakładają iż wszystko jest dobrze i nie sprawdzają jak jest monitorowana temperatura, a często są to pomiary chwilowe dwa razy dziennie, które nic nie mówią o tym co się działo w między czasie. Istnieją opracowania naukowe dotyczące nieprawidłowego respektowania łańcucha chłodniczego, stwierdzono wówczas iż około 38% szczepionek uległo zamrożeniu, co powinno wykluczać szczepionki z użycia [4]. Prawo medyczne precyzyjnie reguluje wymogi przechowywania szczepionek dla hurtowni, natomiast brak jest wymogów Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dla Przychodni Medycznych czy Szpitali [1, 2, 3].

Szkolenia dla Punktów Szczepień

Świetnym źródłem informacji o szczepieniach dla Punktów Szczepień jest EZIZ  – platforma e-learningowa stworzona dla prawidłowego wykonywania programu szczepień ochronnych dla dzieci w Kalifornii
http://eziz.org

Referencje

  1. Dz.U. 2017 poz. 509 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej http://prawo.sejm.gov.pl
  2. Wytyczne z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej dotyczącej produktów leczniczych do stosowania u ludzi http://eur-lex.europa.eu
  3. Efento – Monitoring temperatury szczepionek zgody z wymaganiami Sanepidu  – http://efento.pl
  4. Lugosi L., Battersby A.: Transport and storage of vaccine in Hungary: the first cold chain monitor study in Europe. Bulletin of the WHO,
    1990; 68 (4): 431–149 https://pubmed.gov
  5. http://eziz.org