Choroba meningokokowa bywa błędnie diagnozowana, jest nieprzewidywalna i potencjalnie może prowadzić do śmierci. Progresja choroby od początkowych nieswoistych objawów, takich jak gorączka i drażliwość, do zgonu może upłynąć zaledwie 24 godziny. Inwazyjna choroba meningokokowa postępuje szybko i może być śmiertelna. Jeżeli podróżujesz do rejonu gdzie jest ona częsta lub jest rekomendowana z innych powodów, tu są informacje, których potrzebujesz.

Szczepienie przeciwko meningokokom w skrócie
Szczepienie: firmy GSK lub Pfizer
Schemat podawania: pojedyncza dawka dla ACWY; dla B – dwie dawki
Koszt: 260 zł (ACWY) 480 zł (B) – jedna dawka
Rejony ryzykowne: Na całym świecie. Wysokie ryzyko w Afryce Subsaharyjskiej

Jest to chrooba, która występuje na całym świecie. Jednak najbardziej ryzykowny jest rejon Afryki Subsaharyjskiej.

W Polsce w Programie Szczepień Obowiązkowych nie ma szczepionek przeciwko meningokokom. Natomiast na świecie jest to typowa szczepionka która jest wymagana przez uczelnie przed udaniem się na studia lub do wojska. Ze względu na zwiększone ryzyko osób przebywająych w dużych skupiskach ludzkich.

Podróżnicy do Afryki Subsaharyjskiej, Indii i Azji powinni rozważyć otrzymanie tej szczepionki.

Czym jest inwazyjna choroba meningokokowa?

Inwazyjna choroba meningokokowa jest poważną bakteryjną infekcją, która powoduje stan zapalny opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Jest śmiertelna w 5-12%, jednak bez leczenia współczynnik ten sięga 50%. Okres inkubacji to 3-4 dni.

Szczepienie przeciwko meningokokom ACWY – fakty i liczby

Nazwa szczepionki – Nimenrix lub Menveo (ACWY), Bexsero / Trumenba (B)
Właściwości – inaktywowana, szczepionka skoniugowana, podawana domięśniowo w mięsień naramienny
Dawka – 0,5 ml – proszek rekonstytuowany do płynu
Schemat – jedna dawka (ACWY), zwykle dwie dawki (B)
Dawki przypominające – małe dzieci
Uwagi specjalne – szczepionka obowiązkowa przed wyjazdem do Mekki
Specjalny certyfikat – tak, dla pielgrzymujących do Mekki

Strona informacyjna o meningokokach

http://wyprzedzmeningokoki.pl/

Broszura o meningokokach

Meningokoki_broszura_dla_rodzicow.pdf

Referencje